Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie. Wobec powyższego od dnia 1.11.2018 r. nowa nazwa firmy to:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

www.igbmazovia.pl

O/Gdańsk
Zakład Metalowy we Włocławku

ul. Bartnicka 10
87-800 WŁOCŁAWEK