Zamki więzienne – mechaniczne do cel i krat, zamki mechaniczno-elektryczne.