Kompleksowe wyposażenie cel więziennych oraz kompletny sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych i dla skazanych niebezpiecznych.

Nasze łóżka metalowe i łóżka metalowe piętrowe z drabinką są wykonywane zgodnie z normami PN-EN 1725:2001, PN-EN 1022:2005,PN-EN 13453-1i2:2006 oraz posiadają pozytywny atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.