Zakład Metalowy we Włocławku jest jednostką nastawioną głównie na produkcję metalową w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa oraz innych pokrewnych procesów. Wyroby w końcowej fazie poddawane są procesowi mycia, fosforanowania oraz malowania w profesjonalnej malarni proszkowej.