Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01-01-2018 roku połączono wszystkie Instytucje Gospodarki Budżetowej w Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

IGB MAZOVIA jest właścicielem marek: Mazovia Metal i Okna Baltica.

Doświadczenia zdobyte w czasie kilkudziesięcioletniej działalności oraz baza produkcyjna zgromadzona w tym czasie umożliwiają nam dziś podjęcie realizacji zadań zadowalających potrzeby naszych klientów.