Witamy – Wyposażenie cel od IGB Mazovia

Oferujemy do cel

Oferujemy kompleksowe wyposażenie cel więziennych, oraz kompletny sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych i dla skazanych niebezpiecznych.

 • łóżka koszarowe metalowe,
  NASZE ŁÓŻKA METALOWE I ŁÓŻKA METALOWE PIĘTROWE Z DRABINKĄ SĄ WYKONYWANE ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 1725:2001, PN-EN 1022:2005,PN-EN 13453-112:2006 ORAZ POSIADAJĄ POZYTYWNY ATEST BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
 • łóżka i szafki,
 • regały metalowe stacjonarne

Produkujemy zamki więzienne – mechaniczne do cel i krat, zamki mechaniczno-elektryczne, zasuwy, zawiasy, wizjery, zapornice, kraty, drzwi więzienne, oraz blokady i słupki parkingowe, barierki ochronne różnego typu

Wykonujemy siatki i blendy ochronne na okna, oraz ogrodzenia i bramy, siatki okienne. Wykonujemy bramy jedno i dwuskrzydłowe, uchylne w zależności od warunków lokalnych. Stosujemy napędy: śrubowy, z silnikiem dwubiegowym, zębaty, hydrauliczny z automatyczną blokadą skrzydeł. Sterowanie bramą odbywa się z pulpitu lub pilotem. Bramy posiadają zabezpieczenia przed niepowołanym uruchomieniem oraz ściśnięciem przeszkody. 

Dodatkowo oferujemy wózki transportowe, oraz różne:

 • wyroby metalowe dla budownictwa
 • uchwyty, kosze, ławki,
 • inne nietypowe wyroby metalowe
 • USŁUGI W ZAKRESIE MALOWANIA PROSZKOWEGO
 • DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA O CHARAKTERZE OGÓLNYM.
Fotografie urządzeń w zakładzie

Siła doświadczenia

Firma powstała 1 września 1965r jak Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym we Włocławku zatrudniając w szczytowym okresie blisko 500 pracowników cywilnych i skazanych będąc liczącym się zakładem przemysłowym zarówno w zakresie własnej produkcji jak i kooperacji z wieloma dużymi przedsiębiorstwami z terenu Polski. 30 grudnia 2010r zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Gospodarstwo Pomocnicze zostało przekształcone i włączone w skład Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA jako Oddział Włocławek, a od 1 czerwca 2014r działał jako Wydział Metalowy BIGB Oddział Bydgoszcz. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143 BALTICA została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie. Doświadczenia zdobyte w czasie kilkudziesięcioletniej działalności oraz baza produkcyjna zgromadzona w tym czasie umożliwiają nam dziś podjęcie realizacji zadań zadowalających potrzeby naszych klientów. Wydział Metalowy we Włocławku jest jednostką nastawioną głównie na produkcję metalową w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa, oraz innych pokrewnych procesów. Wyroby w końcowej fazie poddawane są procesowi mycia, fosforanowania, oraz malowania w profesjonalnej malarni proszkowej. Aktualnie trzon produkcji Instytucji stanowi cała gama wyrobów przeznaczonych na potrzeby jednostek penitencjarnych Ministerstwa Sprawiedliwości, policji, wojska, jednostek samorządu terytorialnego itp. Dominującą produkcją są wyroby służące kompletnemu wyposażeniu cel więziennych, oraz inne wyroby nieodzowne w funkcjonowaniu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Wielką satysfakcję przynosi nam fakt, że produkty nasze znalazły zainteresowanie w większości nowych jednostek penitencjarnych na terenie całego kraju.

Produkujemy

 • kompleksowe wyposażenie cel więziennych,
 • kompletny sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych i dla skazanych niebezpiecznych,
 • zamki więzienne – mechaniczne do cel i krat, zamki mechaniczno-elektryczne,
 • zasuwy, zawiasy, wizjery, zapornice, kraty,
 • drzwi więzienne,
 • blokady i słupki parkingowe, barierki ochronne różnego typu,
 • siatki i blendy ochronne na okna,
 • ogrodzenia i bramy, siatki okienne,
 • łóżka koszarowe metalowe,
 • łóżka i szafki szpitalne,
 • palety metalowe,
 • regały metalowe stacjonarne,
 • wózki transportowe,
 • wyroby metalowe dla budownictwa: uchwyty, kosze, ławki, itp.,
 • nietypowe wyroby metalowe.

Usługi w zakresie malowania proszkowego.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić…?

Back to top